Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44120
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng, người hướng dẫn
Lê, Quốc Khánh
Keywords: Tài chính ngân hàng;Tín dụng ngân hàng;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại (ngân hàng Đầu tư và phát triển) BIDV Cầu Giấy để thấy những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tín dụng và tìm ra nguyên nhân tại (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44120
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001719_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.