Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44121
Title: Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Thăng Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai , người hướng dẫn
Phùng, Thị Nga
Keywords: Tài chính ngân hàng;Hoạt động cho vay;Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Ngân hàng Công thương
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề lý luận chung về chất lượng cho vay của ngân hàng đối với (doanh nghiệp nhỏ và vừa) DNNVV. Tìm hiểu chất lượng cho vay DNNVV tại Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Nam Thăng Long. Nghiên cứu định hướng và một số giải pháp nâng cao chấ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44121
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001717_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.