Công tác thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44124Công tác thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44124