Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44124
Title: Công tác thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thế Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Tuấn
Keywords: Cho vay;Doanh Nghiệp;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác thẩm định cho vay và xây dựng khung phân tích áp dụng cho vay của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đánh giá về công tác thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thươ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44124
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001556_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.