Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44143
Title: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - HABUBANK : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Đào, Văn Hùng , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Ngọc Trang
Keywords: Ngân hàng thương mại cổ phần;Huy động vốn;Kinh tế học tài chính;Ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Habubank, đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44143
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001230_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.