Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44146
Title: Chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 34 20
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai , người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hà
Keywords: Tín dụng;Ngân hàng;Kinh tế tài chính
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa một số tiêu chí đánh giá chất lượng thẩm định cùng các kinh nghiệm của một số ngân hàng trong và ngoài nước trong nghiệp vụ thẩm định. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định cho vay hiện nay tại Agribank. Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp ma (...)
Electronic Resources
119 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44146
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000853_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.