Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44149
Title: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone giai đoạn 2015-2020 : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Authors: Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn
Lê, Phú Nghĩa
Hoang Phu Quy
Issue Date: 2015
Tue Sep 27 11:22:41 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 82 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44149
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007207.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.