Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44162
Title: Phát triển thị trường hàng không khu vực Châu Âu của Vietnam Airlines : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân
Keywords: Châu Âu;Hàng không;Quản trị kinh doanh;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHGD
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp vận tải hàng không trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay. Nghiên cứu cụ thể tại Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) và thị trường Châu Âu, làm rõ thực trạng phát (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44162
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02474_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 616.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.