Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44167
Title: Hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Ngô, Xuân Bình, người hướng dẫn
Đào, Thị Thu Hiền
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Ngoại thương;Nhập khẩu;Thương mại điện tử;Xuất khẩu
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp. Khảo sát thực tế các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam ứng dụng thương mại điện tử để phân tích, đánh giá thực trạng cùng cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp và tìm ra nhữn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44167
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01799_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 638.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.