Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44169
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Viễn thông Quân đội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Tạ, Đức Khánh, Người hướng dẫn
Vũ, Thị Oanh
Keywords: Dịch vụ thông tin di động;Hội nhập kinh tế quốc tế;Năng lực cạnh tranh;Viễn thông
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
104 tr. + CD-ROM
Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết và thực tiễn về năng lực cạnh tranh (NLCT) trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông trong cơ chế thị trường. Phân tích đánh giá thực trạng NLCT qua việc cung ứng dịch vụ thông tin di động trên mạng viễn thông di động mặt đất của Tổng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44169
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01794_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 514.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.