Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44180
Title: Biến động giá dầu mỏ thế giới hiện nay và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Tạ, Kim Ngọc
Trần, Thị Hải Yến
Keywords: Chính sách kinh tế;Dầu mỏ;Giá cả;Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Citation: Trần, T. H. Yến. (2007). Biến động giá dầu mỏ thế giới hiện nay và hàm ý chính sách cho Việt Nam . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Khái quát những vấn đề chung về thị trường dầu mỏ thế giới và kinh nghiệm một số nước châu Á trong việc đối phó với biến động giá dầu mỏ. Tìm hiểu tình hình biến động giá dầu mỏ thế giới, những nhân tố dẫn đến sự biến động giá dầu mỏ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44180
Language: vi
Format Extent: 97 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01481_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 43.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.