Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44181
Title: Hoạt động kinh doanh thẻ: Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong khu vực và thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Nguyễn, Danh Lương, người hướng dẫn
Vũ, Mạnh Tuấn
Keywords: Kinh doanh;Ngân hàng;Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;Thẻ Ngân hàng
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr + CD-ROM
Phân tích những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kinh doanh thẻ của một số ngân hàng trong khu vực, các Tổ chức thẻ Quốc tế và bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Ng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44181
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01471_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.