Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44184
Title: Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới và tác động của nó tới quan hệ thương mại Việt - Trung : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thái Quốc, Người hướng dẫn
Ngô, Thị Kim Ngân
Keywords: Trung Quốc;Hợp tác kinh tế;Quan hệ thương mại;Việt Nam;WTO
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
155 tr + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về thương mại quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế; lý giải sự cần thiết của việc Trung Quốc gia nhập WTO và rút ra bài học với Việt Nam. Trình bày, phân tích làm rõ thực trạng thương mại Việt - Trung qua hai giai đoạn: từ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44184
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01083_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 65.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.