Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44193
Title: Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường Đông Bắc Á : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Trà
Keywords: Kinh tế lao động;Thị trường lao động;Xuất khẩu lao động;Đông Bắc Á
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 98 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về xuất khẩu lao động; Khảo sát đánh giá hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường Đông Bắc Á chủ yếu là Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc trong giai đoạn từ 1995 đến nay, đưa ra những đánh giá chung về kết qu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44193
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00921_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.