Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44208
Title: Xuất khẩu dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trong bối cảnh Việt Nam hội nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội , người hướng dẫn
Phan, Tiến Dũng
Keywords: Kinh tế quốc tế;Dịch vụ viễn thông;Xuất khẩu
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 121 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của xuất khẩu dịch vụ viễn thông - Công nghệ thông tin trong bối cảnh Việt Nam hội nhập WTO. Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu dịch vụ Viễn thông và xuất khẩu phần mềm trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44208
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002137_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.