Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44214
Title: Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường Trung Đông : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Đỗ, Đức Định , người hướng dẫn
Hạ, Huyền Trang
Keywords: Kinh tế quốc tế;Xuất khẩu lao động;Trung Đông;Kinh tế lao động
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 139 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở khoa học về hoạt động xuất khẩu lao động. Tìm hiểu hệ thống khuôn khổ pháp lý của Việt Nam và Trung Đông về vấn đề lao động di cư cũng như nhập cư. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá triển vọng đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44214
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002066_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.