Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44216
Title: Hàng rào phi thuế quan Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn
Bùi, Thị Vân
Keywords: Nhật Bản;Hàng rào phi thuế quan;Thủy sản;Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quan hệ -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát được hệ thống rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế nói chung và của Nhật Bản nói riêng. Thu thập, tổng hợp số liệu, tài liệu để tổng quát lên được thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, các quy định về rào (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44216
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002052_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.