Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44217
Title: Biến động của thị trường phôi thép thế giới và tác động đến sản xuất thép xây dựng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Vũ, Đức Thanh , người hướng dẫn
Trần, Thanh Hương
Keywords: Thị trường phôi thép;Thép xây dựng;Sản xuất thép;Kinh tế thế giới;Công nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu tổng quan thị trường phôi thép xây dựng thế giới, chỉ ra những xu hướng hay đặc điểm nổi bật trong những biến động của nó kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu (2008-2009) có thể ảnh hưởng đến sản xuất thép xây dựng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44217
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002045_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.