Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44230
Title: Hợp tác Hai hành lang, một vành đai kinh tế": tác động đến quan hệ thương mại Việt - Trung : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07"
Authors: Phạm, Thái Quốc , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Tuyết Mai
Keywords: Quan hệ thương mại;Thương mại quốc tế;Vành đai kinh tế;Việt Nam;Trung quốc
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Phân tích cơ sở khoa học của hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt -Trung”. Làm rõ nội dung của hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt -Trung”. Đánh giá các tác động của hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế ” tới quan hệ thươ (...)
Electronic Resources
120 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44230
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001727_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.