Xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44231Xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44231