Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44232
Title: Giải pháp đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam - Brazil : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung, người hướng dẫn
Cao, Thị Mơ
Keywords: Quan hệ kinh tế;Quan hệ thương mại;Việt Nam;Brazil
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu và đánh giá tiềm năng của thị trường Brazil về nhu cầu nhập khẩu, thị hiếu, về chính sách, luật pháp, các quy định điều chỉnh hoạt động (xuất nhập khẩu) XNK của quốc gia này. Đánh giá thực trạng xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với thị trường Bra (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44232
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001718_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.