Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44247
Title: Vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Vũ, Anh Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Quang
Keywords: Kinh tế quốc tế;Vốn ODA;Giao thông vận tải;Hà Nội;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thu hút và quản lý sử dụng nguồn vốn ODA. Nghiên cứu thực trạng về công tác thu hút và quản lý sử dụng nguồn vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Hà Nội. Đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu (...)
98 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44247
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001534_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.