Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44251
Title: Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thủ đô Hà Nội: thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Bùi, Trường Giang, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Keywords: Môi trường đầu tư;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Hà Nội;Kinh tế đối ngoại
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận chung về khái niệm, cấu thành, các tiêu chí đánh giá môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài ; vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế và kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nướ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44251
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001504_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.