Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44253
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO : Trường hợp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội , người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Nghĩa
Keywords: Kinh tế thế giới;Ngân hàng bán lẻ;Ngân hàng thương mại;Tài chính;Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế thế giớ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động dịch vụ Ngân hàn bán lẻ (NHBL) của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng. Khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động bán (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44253
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001370_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.