Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44263
Title: Chiến lược cạnh tranh cho các hãng hàng không giá rẻ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Bùi, Đại Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Vân
Keywords: Kinh tế quốc tế;Chiến lược cạnh tranh;Hàng không;Việt Nam;Môi trường kinh doanh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Hệ thống những lí luận chung về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và các yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho hàng hoá, làm rõ sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu. Phân tích và đánh giá môi trườn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44263
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000906_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.