Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44264
Title: Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 2000 đến nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Quang Vinh , người hướng dẫn
Trần, Huyền Trang
Keywords: Kinh tế;Quan hệ thương mại;Việt Nam;Hàn Quốc
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống một số cơ sở lý luận và thực tiễn trong quan hệ thương mại song phương của Việt Nam và Hàn Quốc. Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ thương mại Hàn Quốc - Việt Nam từ năm 2000 đến nay, có so sánh với các giai đoạn trước đó. Đưa ra các giải pháp (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44264
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000874_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.