Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44268
Title: Phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai , người hướng dẫn
Phan, Thị Nghĩa
Keywords: Xuất khẩu;Hàng thủ công mỹ nghệ;Thị trường;Thương mại quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày một số vấn đề chung về phát triển thị trường xuất khẩu và đặc điểm thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Thực trạng hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Phương hướng và giải phá (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44268
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000848_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.