Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44279
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực du lịch Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Đào, Thị Bích Thủy , người hướng dẫn
Trần, Hữu Nhân
Keywords: Kinh tế;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Du lịch;Hà Nội
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá những lý luận cơ bản thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực Du Lịch. Đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển Du Lịch Hà Nội trong thời gian qua, từ đó tìm ra được những thành tựu đạt được cũng như những h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44279
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000584_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.