Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44281
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng , người hướng dẫn
Võ, Hồng Quân
Keywords: Kinh tế quốc tế;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Du lịch;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 125 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về FDI trong du lịch. Tầm quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việc phát triển du lịch ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Khảo sát, phân tích một số kinh nghiệm quốc tế về thu hút và sử dụn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44281
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000582_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.