Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44282
Title: Năng lực cạnh tranh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga , người hướng dẫn
Trần, Thanh Tú
Keywords: Kinh tế quốc tế;Xuất khẩu;Thủ công mỹ nghệ;Việt Nam;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh: Trình bày khái niệm, vai trò, các tiêu chí về năng lực cạnh tranh của ngành Thủ công mỹ nghệ (TCMN). Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành Thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam giai đoạn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44282
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000581_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.