Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44285
Title: Phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh hợp nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Tạ, Đức Khánh , người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Thạch
Keywords: Kinh tế quốc tế;Chuyển phát nhanh;Dịch vụ
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 79 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích làm rõ cơ sở lý luận của dịch vụ chuyển phát nhanh. Đánh giá thực trạng, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với việc phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất trong b (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44285
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000574_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.