Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44286
Title: Vai trò của Nhật Bản trong hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Công mở rộng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Duy Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Hà
Keywords: Nhật bản;Hợp tác kinh tế;Tiểu vùng Mê Công;Quan hệ kinh tế quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 140 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Làm rõ một số khía cạnh lý luận và thực tiễn về hợp tác tiểu vùng nói chung, Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) nói riêng. Phân tích thực trạng hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và các thành viên trong GMS từ năm 1992 cho đến nay và đánh giá vai trò của Nhật Bản. (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44286
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000504_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.