Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44290
Title: Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái ở Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Hoàng, Thanh Vân
Keywords: Tỷ giá hối đoái;Rủi ro kinh doanh;Ngân hàng
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát hóa một số vấn đề cơ bản về rủi ro tỷ giá hối đoái và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái. Phân tích và đánh giá các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại MHB (Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long): Mekong Housin (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44290
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000153_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.