Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44292
Title: Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào từ năm 1990 đến nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn
Trần, Thị Hà Hòa
Keywords: Quan hệ song phương;Quan hệ thương mại;Việt Nam;Lào;Hợp tác quốc tế
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về phát triển thương mại giữa Việt Nam và Lào trong xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa. Phân tích thực trạng phát triển quan hệ thương mại song phương giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đánh giá những thành tựu và hạn chế (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44292
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000126_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.