Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44306
Title: Hoạt động makerting dịch vụ tại một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Tạ, Kim Ngọc, người hướng dẫn
Bùi, Thị Thùy Dương
Keywords: Dịch vụ;Kinh tế quốc tế;Marketing;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những lý luận chung về hoạt động marketing dịch vụ Ngân hàng và kinh nghiệm triển khai hoạt động marketing dịch vụ Ngân hàng của một số nước trong khu vực. Phân tích rõ thực trạng hoạt động marketing dịch vụ của một số Ngân hàng TMCP Việt Nam: (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44306
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02580_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.