Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44310
Title: Quan hệ thương mại Mỹ - Ấn Độ kể từ sau chiến tranh lạnh thực trạng và triển vọng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình, người hướng dẫn
Vũ, Đăng Linh
Keywords: Kinh tế quốc tế;Mỹ;Quan hệ thương mại;Ấn Độ
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc phát triển, mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước Mỹ - Ấn Độ. Phân tích và đánh giá thực trạng quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Đưa ra những dự báo về triển vọng phát triển của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44310
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02507_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.