Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44318
Title: Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc qua biên giới trên bộ : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phí, Mạnh Hồng
Nguyễn, Đức Mạnh
Keywords: Biên giới;Kinh tế đối ngoại;Quan hệ thương mại;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, Đ. M. (2009). Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc qua biên giới trên bộ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày cơ sở khách quan, đặc điểm, vai trò, các nhân tố chung tác động đến hoạt động thương mại qua biên giới trên bộ, đưa ra kinh nghiệm thương mại qua biên giới trên bộ của một số nước với Trung Quốc: Myanma và Trung Quốc, Nga và Trung Quốc. Trình bày (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44318
Language: vi
Format Extent: 109 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02383_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 769.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.