Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44321
Title: Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội, người hướng dẫn
Ngọc, Hoài Nam
Keywords: Logistics;Ngoại thương;Việt Nam;Kinh tế đối ngoại
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 146 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về logistics như khái niệm, bản chất, quy trình, nội dung và cơ sở pháp lý của logistics. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng logistics của một số nước trên thế giới để rút kinh nghiệm cho việc áp dụng dịch vụ này tại Việt Nam. Ngh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44321
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02250_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.