Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44325
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Võ, Thị Hồng Lan
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Thương mại quốc tế;Thủy sản;Xuất khẩu
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội
121 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu. Khảo cứu tình hình về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản ở một số quốc gia, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tập trung nghiên cứu tình hình xuấ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44325
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02245_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.