Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44332
Title: Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thiết Sơn, người hướng dẫn
Đặng, Thùy Vân
Keywords: Hoa Kỳ;Quan hệ song phương;Quan hệ thương mại;Thương mại hàng hóa;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Phân tích các nhân tố tác động đến quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và thực trạng quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực thương mại hàng hóa trước khi Việt Nam gia nhập WTO. Nghiên cứu vai trò của hiệp định thương mại trong việc thú (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44332
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02043_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.