Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44352
Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan hiện trạng và triển vọng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Ngô, Minh Thanh
Keywords: Quan hệ kinh tế quốc tế;Thương mại;Việt Nam;Đài Loan;Đầu tư
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Citation: Ngô, M. T. (2008). Quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan hiện trạng và triển vọng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phân tích các cơ sở hình thành và những nhân tố tác động tới quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan trong vòng 10 năm trở lại đây, đó là vấn đề toàn cầu hóa, khu vực hóa và liên kết kinh tế Đông Á, chính sách hướng Nam"của Đài Loan, đổi mới chính sách đối ng (...)"
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44352
Language: vi
Format Extent: 125 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01887_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.