Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44358
Title: Phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Vũ, văn Hùng
Keywords: Bán lẻ;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế nội thương;Siêu thị
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị trong hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các siêu thị bán lẻ tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 1996 đến nay để đánh gía thực trạ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44358
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01778_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 491.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.