Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44394
Title: Phối hợp chính sách giữa các chính phủ châu Á với IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ và bài học cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Võ, Trí Thành, người hướng dẫn
Lê, Vân Anh
Keywords: Chính sách;Khủng hoảng kinh tế;Quỹ tiền tệ quốc tế;Tiền tệ;Tài chính
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 134 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Khái quát những vấn đề lý luận chung về khủng hoảng tài chính-tiền tệ và vai trò của IMF trong hệ thống tài chính quốc tế nói chung và đối với khủng hoảng tài chính-tiền tệ nói riêng. Phân tích quan điểm và chính sách hỗ trợ của IMF và đánh giá sự phối hợp (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44394
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01482_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.