Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44432
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường nhà đất ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Trần, Đình Thiên, Người hướng dẫn
Trần, Đức Phương
Keywords: Hà Nội;Kinh tế đất đai;Thị trường nhà đất
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 120 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Tập trung nghiên cứu làm rõ các căn cứ lý luận và thực tiễn về thị trường nhà đất. Đánh giá thực trạng hoạt động cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của thị trường nhà đất ở Hà Nội. Qua đó đề xuất các giải pháp và những kiến nghị về cơ chế, chí (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44432
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00907_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 55.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.