Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44433
Title: Thất thoát, lãng phí vốn nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Tạ, Đức Khánh, Người hướng dẫn
Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Lãng phí vốn;Thất thoát xây dựng;Kinh tế;Đầu tư xây dựng
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 98 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Thu thập, phân tích đánh giá làm rõ những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình, lý giải những nguyên nhân tồn tại và đặc trưng vốn có về vấn nạn thất thoát, lãng phí vốn trong đầu tư xây dựng công trình đã tồn t (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44433
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00904_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 737.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.