Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44445
Title: Quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Trần, Thị Phương Lan
Keywords: Kinh tế;Quản lý doanh nghiệp;Quản lý thuế;Thuế;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Hệ thống hóa một số vấn đề chung về thuế và quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đang tồn t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44445
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00876_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.