Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44446
Title: Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia ở Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01
Authors: Vũ, Đức Thanh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Cường
Keywords: Công ty xuyên quốc gia;Hợp tác quốc tế;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Tổng quan những vấn đề lý luận chung về công ty xuyên quốc gia và kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hút và sử dụng các công ty xuyên quốc gia. Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các công ty xuyên quốc gia ở Việt Nam thời gian qua. Đề xuất định hướng và m (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44446
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00874_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.