Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44457
Title: Vai trò Nhà nước đối với thị trường bất động sản Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng
Phạm, Minh Tuấn
Keywords: Kinh tế chính trị;Nhà nước;Thị trường bất động sản;Bất động sản
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Citation: Phạm, M. T. (2012). Vai trò Nhà nước đối với thị trường bất động sản Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thị trường bất động sản (BĐS) và vai trò Nhà nước đối với thị trường này. Phân tích thực trạng vai trò Nhà nước đối với thị trường BĐS ở Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất quan điểm và giải pháp (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44457
Language: vi
Format Extent: 111 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002116_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 787.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.