Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44473
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vì phát triển bền vững ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp , người hướng dẫn
Trần, Thị Hà
Keywords: Đầu tư nước ngoài;Phát triển bền vững;Việt Nam;Kinh tế chính trị;FDI
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thu hút FDI vì Phát triển bền vững (PTBV). Phân tích thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vì phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp: nhóm giải pháp thu hút FDI vì phát triển kinh tế bền vữn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44473
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001711_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.