Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44496
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Chu, Văn Cấp , người hướng dẫn
Đặng, Xuân Thủy
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Công nghiệp;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị
Abstract: 108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về thu hút FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) để phát triển công nghiệp nhất là các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào phát triên công nghiệp. Tìm hiểu kinh nghiệm thu hút FDI vào phát triển công nghiệp của một số địa (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44496
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000721_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.