Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44508
Title: Phát triển làng nghề ở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (Trường hợp làng nghề đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh Văn Thông , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Yên
Keywords: Kinh tế chính trị;Phát triển kinh tế;Làng nghề truyền thống;Đá mỹ nghệ;Ninh Vân
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày có hệ thống một số lý luận cơ bản về phát triển làng nghề. Tổng quan kinh nghiệm phát triển làng nghề ở một số địa phương trong nước để rút ra bài học cho phát triển làng nghề huyện Hoa Lư. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển làng nghề của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44508
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000635_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 390.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.